9:00 - 17:00

Opening hours

Facebook

LinkedIn

Blog

Localization


Office

ul. Solankowa 3, 02-939 Warszawa

Contact Form


Send an e-mail

Contact


Contact details

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000469513, NIP: 521-365-22-55.

9:00-17:00

Opening hours: mon-fri

22 212 54 54

Telephone number