9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia

22 212-54-54

Kontakt

Facebook

LinkedIn

Blog

Piraci drogowi

Wobec jednego z rajdowców z Polski, którzy spowodowali śmiertelny w skutkach wypadek w Kubinie Dolnym na Słowacji, sąd zastosował właśnie tymczasowe aresztowanie. Jak donoszą media, kierowca może spodziewać się kary w wysokości do 5 lat pozbawienia wolności. Ta niechlubna sprawa naszych rodaków stała się kanwą do zgłoszenia przez niektóre środowiska polityczne na Słowacji postulatu zaostrzenia kar za przestępstwa drogowe.

A jak na brawurowe i skrajnie niebezpieczne zachowania na drodze zareagować może polski system prawny? W pierwszym rzędzie kara – w najwyższej wysokości sięgającej 12 lat pozbawienia wolności, w sytuacji, gdy dochodzi do katastrofy komunikacyjnej, której następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Gdy jednak mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym, a nie katastrofą, którego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca może podlegać karze od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto, w szczególnie bulwersujących okolicznościach, gdy sprawca jest nietrzeźwy, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia istnieje możliwość obostrzenia kary do górnej granicy zagrożenia ustawowego, zwiększonego o połowę. Katalog dolegliwości związanych z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na karze pozbawienia wolności jednak się nie kończy.  Sąd może bowiem, a w niektórych sytuacjach jest do tego zobligowany, orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich lub tylko pewnych kategorii pojazdów. Zakaz taki może obowiązywać przez pewien czas, ale może również zostać orzeczony dożywotnio. Ponadto polskie sądy dysponują również dość bogatym katalogiem oddziaływań finansowych, począwszy od tych najbardziej oczywistych, jak obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, czy nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, skończywszy na nieco rzadziej stosowanych jak np. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dla naszego bezpieczeństwa warto dodać – zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w innym państwie członkowskim obowiązuje również w Polsce.

Autor: Marcin Królewiecki