9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia

22 212-54-54

Kontakt

Facebook

LinkedIn

Blog

Wojciech Raduchowski – Brochwicz

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1986 – 1990 prowadził pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W 1987 roku rozpoczął praktykę prawniczą. Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Warszawskiej Izby Radców Prawnych.

 

Od roku 1990 pracował w administracji państwowej m. in. jako Dyrektor w Urzędzie Ochrony Państwa, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych, doradca Prezesa Rady Ministrów, Zastępca Komendanta Głównego ds. operacyjnych Straży Granicznej, doradca Prezesa NBP.

 

W latach 1997 – 1999 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie odpowiadał m. in. za: Departament ds. Migracji i Uchodźstwa, Straż Graniczną, Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe, Biuro Ochrony Rządu, Jednostkę Specjalną „GROM”, Obronę Cywilną i Państwową Straż Pożarną.

 

Przewodniczył też licznym komisjom międzynarodowym, w tym Polsko – Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Transgranicznej. Był także sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do Spraw Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych. Reprezentował Polskę w wielu misjach zagranicznych. Utworzył Centrum Zarządzania Kryzysowego i za jego pośrednictwem koordynował operacje pomocy humanitarnej dla regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi i wojną (Zakarpacie, Kosowo, Turcja, Albania).

 

 

Ukończył wiele specjalistycznych kursów w USA, Wielkiej Brytanii Francji, m. in. z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w dziedzinie antyterroryzmu.

 

Był wspólnikiem w Kancelarii Falandysz Smoktunowicz i Wspólnicy oraz w Kancelarii Kochański Brudkowski Brochwicz.

Skorzystaj z porad prawnych  – skontaktuj się drogą mailową lub telefonicznie.